Tarotové karty – Všektko, čo potrebujete vedieť

Tarotové karty obsahujú 78 kariet. Konkrétne sa jedná o 22 kariet Veľkej arkány a 56 kariet  Malej arkány. Uvedené názvy znamenajú „veľké tajomstvá“ a „malé tajomstvá“.

História – Ako vznikol tarot?

Dodnes nie je celkom jasné, kedy Tarot vznikol. Uvádza sa, že súbor hracích tarotových kariet do Európy zavítal začiatkom 14. storočia zo severotialianskych mestských štátov. Avšak až do roku 1781 neexistuje o tarotových kartách žiadna písomná zmienka a tak začiatky tarotu sú zahalené rúškom tajomstva.

Tarot od samotného začiatku slúžil ako mocný prostriedok sebapoznania. Avšak vzbudzoval aj veľký strach a nedôveru, pretože v stredoveku ho cirkev pálila, lebo bola zásadne proti pohanským obrázkom, ktoré boli na kartách zobrazené.

Dodnes sa Tarot považuje za „diablovu obrázkovú knihu“. Navzdory cirkevnému odporu tarotové karty obľubovali mnohí ľudia, či už kvôli zábave, hazardu alebo vešteniu.

Hovorí sa, že dvadsať dva kariet Veľkej arkány sú staršieho pôvodu ako druhá časť tarotu, ktorá pozostáva z päťdesiatich šiestich kariet.

Štruktúra tarotu

Kompletný súbor tarotových kariet pozostáva zo 78 kariet, ktoré sa tradične rozdeľujú na dve skupiny, ktoré nazývame Veľká arkána a Malá arkána. Slovo arkána má pôvod v latinskom slovo arcanum (množné číslo arcana), čo v preklade znamená životné tajomstvá.

Avšak môže sa stať, že niektoré súbory tarotových kariet obsahujú iný počet kariet. Záleží to od zámeru zostavovateľa, ale väčšina autorov sa zhoduje na čísle 78.

Karty Veľkých arkán sú bohato ilustrované obrazmi, ktoré podnecujú našu fantáziu. Sú taktiež plné zjavných alebo skrytých symbolov.

Karty Malých arkán sú mnohokrát ilustrované len svojimi farbami, ktoré vyobrazujú doslovné a jednoduché obrazy.

Rozdiel medzi Veľkou a Malou arkánou

Veľkú arkánu sa možno považovať za strom, na ktorom korene a žily, ktoré reprezentuje Malá arkána, ktorá existuje vo vnútri a je Veľkej arkáne nápomocná pri vedení.

Veľká arkána

Veľká arkána pozostáva z 22 kariet, ktoré sú označené rímskymi číslami I–XXI a z jednej karty bez čísla prípadne označenej 0. Názvy kariet a symboly, ktoré sa na nich nachádzajú majú pôvod v stredovekej alebo renesančnej symbolike.

Veľká arkána začína Bláznom, nadšenou a naivnou osobou, ktorá túži vyraziť na cestu životom bez ohľadu na to, čo ho čaká. Končí Svetom, ktorý predstavuje absolútne dosiahnutie cieľa a úplné dokončenie, záver.

Veľká arkána pozostáva z nasledujúcich kariet:

Číslo Názov
0 Blázon (Šašo)
I Mág (Kaukliar)
II Veľkňažka (Pápežka)
III Kráľovná (Cisárovná)
IV Kráľ (Cisár)
V Veľkňaz (Pápež)
VI Láska (Milenci)
VII Voz (Vozataj)
VIII Spravodlivosť
IX Pustovník
X Koleso šťastia
XI Sila
XII Obesenec
XIII Smrť
XIV Umiernenosť
XV Diabol
XVI Veža (Dom Boží)
XVII Hviezda
XVIII Mesiac
XIX Slnko
XX Súd
XXI Svet

 

Karty Veľkej arkány sú najsilnejšími kartami v celom balíčku. Predstavujú dlhodobejší pohľad na život a osud. Umožňujú nám nahliadnuť hlboko do seba, aby sme našli odpovede, ktoré sú skryté ďaleko v našom vnútri.

Na vykladanie sa častokrát používajú samotné, bez kariet Malej arkány.

Malá arkána

Pozostáva z 56 kariet v štyroch farbách, ktoré sú totožné s farbami latinských kariet. Každá farba symbolizuje jeden zo štyroch živlov, ktorý ovplyvňuje sféru vplyvu a význam karty.

Farba Živel
palice
(žezlá)
oheň
poháre
(kalichy)
voda
meče
(blesky)
vzduch
mince
(disky, pentagramy)
zem

 

Najnovšie články

Podobné články